Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Chrząblice

Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach

Projekt polegał na zakupie kilku elementów wyposażenia kuchni, nagrzewnic, grilla zewnętrznego i mebli ogrodowych. Realizacja projektu miała na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie miejsca do podtrzymywania i wzmacniania zwyczajów kulinarnych w sołectwie Chrząblice i przywrócenie dawnych tradycji kulinarnych.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość:          46 136,07 zł
Dotacja:                              30 000,00 zł
Fundusz sołecki:              16 136,07 zł
Wkład mieszkańców:       8 750,00 zł
w tym   praca:                     4 350,00 zł
sprzęt:                                     200,00 zł
materiały:                           4 200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl