Zagospodarowanie terenu Gozdów

Zagospodarowanie terenu Gozdów


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Gozdów

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Gozdów

Celem projektu było stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego. W ramach realizacji zadania powstał plac zabaw dla dzieci wyposażony w elementy małej architektury, takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka, urządzenie fitness, ławki parkowe, kosz na śmieci. Ponadto teren został ogrodzony ogrodzeniem panelowym z siatki. Na terenie objętym projektem nasadzono drzewa i krzewy iglaste.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace porządkowe zamontowali ogrodzenie i furtkę, ławki, kosz oraz tablicę informacyjną. Ponadto mieszkańcy zasadzili krzewy i drzewa ozdobne.


Beneficjent: gmina Kościelec

Całkowita wartość: 48 472,46 zł
Środki własne: 11 878,11 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 8 878,76 zł
w tym   praca: 6 513,00 zł
sprzęt: 2 336,36 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl