Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca – Nowy Świat na cele rekreacyjne – przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji mieszkańców


Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca – Nowy Świat na cele rekreacyjne – przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji mieszkańców

Zadaniem objęty był remont istniejącej altany wraz z wykonaniem 3 szt. ławo stołów oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 111 m2. Zakupiono elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonano tablice informacyjno –  edukacyjne.

W ramach zadania odnowiono także ścieżkę edukacyjną – wykonano ją z tłucznia kamiennego.


Beneficjent: gmina Dobrzyca

Całkowita wartość projektu:                                   66 326,06 zł
Dotacja UMWW:                                                       30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy:                                         31 326,06 zł
Fundusz sołecki:                                                           5 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                                 19 585,00 zł
w tym   praca:                                                            13 485,00 zł
sprzęt:                                                                           6 100,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl