Zagospodarowanie terenu Chruszczyny


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Chruszczyny

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny

W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Chruszczyny. Teren przy świetlicy został utwardzony kostką brukową, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, co umożliwiło dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy przygotowali teren pod inwestycję oraz wykonali podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Beneficjent: gmina Ostrów Wielkopolski

Całkowita wartość: 37 141,48 zł
Środki własne: 8 037,11 zł
Dotacja: 18 751,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 10 353,37 zł
w tym   praca: 450,00 zł
sprzęt: 1 850,00 zł
materiały: 8 053,37 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl