Zagospodarowanie strefy rekreacji

Zagospodarowanie strefy rekreacji


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Psarce

Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Psarce

W ramach projektu wykonano następujące prace: roboty ziemne polegające na zdjęciu humusu i korytowaniu, utwardzeniu placu kostką betonową, ustawieniu 2 altan rekreacyjnych ze stołami i krzesłami, zamontowaniu elementów małe architektury (kosze na śmieci). Mieszkańcy w ramach pracy własnej wykonali miejsce na ognisko, wykonali trawniki, uporządkowali teren i posadzili roślinność.


Beneficjent: gmina Pniewy

Całkowita wartość projektu: 53 050,00 zł
Dotacja UMWW: 28 950,00 zł
Wkład finansowy gminy: 16 050,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 050,00 zł
w tym praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 2 050,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl