Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów „ Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają


Pomost i tablice przy ścieżce
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Domasłów

Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów „ Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają

W ramach projektu oczyszczono i odmulono zbiornik wodny, wyprofilowano skarpy, zamontowano faszyny. Brzegi stawu obsiano trawą. W celu zwiększenia atrakcyjności wykonano drewniany pomost przy stawie. Mieszkańcy zrekultywowali teren wokół stawu i zamontowali dwie ławeczki, 2 tablice edukacyjne i kosz na śmieci. Cały teren został uprzątnięty, wygrabiony z zalegających gałęzi, konarów i kamieni. Posadzono także 4 duże drzewa liściaste.


Beneficjent: Gmina Perzów

Całkowita wartość projektu:                 45 200,00 zł

Dotacja UMWW:                                     20 000,00 zł

Środki własne:                                         17 200,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        8 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                  5 290,00 zł

W tym praca:                                             2 490,00 zł

Sprzęt:                                             2 400,00 zł

Materiały:                                                400,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl