Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej

Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Święcia

Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Święcia

W ramach zrealizowanego zadania zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez wykonanie boiska do piłki nożnej, na którym zamontowano bramki. Wykonano także drewniana altanę z posadzką z kostki brukowej oraz palenisko z grillem. Projekt realizowano przy czynnym udziale mieszkańców, którzy wyrównali teren pod przedsięwzięcie, a także dokonali nasadzeń zieleni – krzewów stanowiących wkład rzeczowy do projektu. Waloryzacja przestrzeni w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej dała mieszkańcom nowe miejsce, w którym mogą spędzą czas wolny, organizować pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe, ogniska czy wieczorki integracyjne. Powstanie ogólnodostępnego terenu, w postaci boiska sportowego umożliwia integrację dzieci, młodzieży i dorosłych, a także stwarza warunki umożliwiające przygotowywanie się do corocznego gminnego turnieju gry w piłkę nożną.


Beneficjent: gmina Rychwał

Całkowita wartość projektu: 39 149,63 zł
Dotacja UMWW: 29 998,78 zł
Fundusz sołecki: 7 500,85 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 650,00 zł
w tym praca: 450,00 zł
sprzęt: 400,00 zł
materiały: 800,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl