Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Osieczy Pierwszej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Osiecza Pierwsza

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Osieczy Pierwszej

W wyniku realizacji zadania powstała strefa siłowni zewnętrznej. Zakupiono urządzenia siłowni: orbitrek, wioślarz, biegacz i steper, doposażono istniejący plac zabaw w ściankę wspinaczkową, zakupiono trybuny sportowe i grill betonowy oraz uzupełniono ogrodzenie. W ramach pracy własnej mieszkańcy wsi uporządkowali teren, usunęli istniejącą warstwę trawiastą i humus, oczyszczono teren i przygotowano go pod urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Nawieziono również piasek i wywieziono stara ziemię.


Beneficjent: gmina Rzgów

Całkowita wartość:         41 632,65 zł

Dotacja:                               27 660,00 zł

Fundusz sołecki:              13 972,65 zł

Wkład mieszkańców:     15 500,00 zł

w tym   praca:                   10 500,00 zł

sprzęt:                    3 500,00 zł

materiały:             1 500,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl