Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Śmieszkowo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestaw fontanny pływającej wraz z zasilaniem. Na terenie okalającym staw usytuowano 8 szt. ławek a cały teren stawu został ogrodzony. Mieszkańcy Śmieszkowa włączyli się w wykonawstwo robót użyczając sprzęt ciężki oraz maszyny niezbędne do wykonania prac.


Beneficjent: Gmina Czarnków

Całkowita wartość:                                  54 608,36 zł

Środki własne :                                         18 955,57 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki :                                       5 652,79 zł

Wkład mieszkańców:                              15 300,00 zł

w tym   praca:                                              7 050,00 zł

sprzęt:                                                          5 000,00 zł

materiały:                                                    3 250,00 zł


Galeria projektu

Staw we wsi Śmieszkowo

Widok stawu i tablicy opisowej zadania

Ławki przy stawie wykonane w ramach zadania

Nowe ławki zamontowane przy stawie

Nowe elementy zagospodarowania terenu przy stawie

Zejście do stawu i pomost

Nowe tereny rekreacyjne przy stawie w Śmieszkowie

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Śmieszkowie - ogrodzenie i nowe ławki

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl