Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Śmieszkowo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestaw fontanny pływającej wraz z zasilaniem. Na terenie okalającym staw usytuowano 8 szt. ławek a cały teren stawu został ogrodzony. Mieszkańcy Śmieszkowa włączyli się w wykonawstwo robót użyczając sprzęt ciężki oraz maszyny niezbędne do wykonania prac.


Beneficjent: Gmina Czarnków

Całkowita wartość:                                  54 608,36 zł

Środki własne :                                         18 955,57 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki :                                       5 652,79 zł

Wkład mieszkańców:                              15 300,00 zł

w tym   praca:                                              7 050,00 zł

sprzęt:                                                          5 000,00 zł

materiały:                                                    3 250,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl