Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogufałów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogufałów


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Bogufałów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogufałów

W ramach projektu wybudowano placu zabaw, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz regulamin placu. Na terenie przylegającym do placu zabaw ułożono kostkę betonową i zainstalowano 2 drewniane tablice.
Przy realizacji projektu mieszkańcy sołectwa wnieśli swój wkład w postaci pracy własnej przy nasadzeniach drzewek i budowie placu. Udostępnili także sprzęt niezbędny do wykonania prac.


Beneficjent: gmina Przygodzice

Całkowita wartość projektu: 44 721,32 zł
Dotacja UMWW: 28 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 871,32 zł
Fundusz sołecki: 7 000,00zł

Wkład własny mieszkańców: 3 850,00 zł
w tym praca: 2 850,00 zł
sprzęt : 1 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl