Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach


Plac zabaw
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bożatki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach

 W wyniku realizacji zadania powstała strefa siłowni zewnętrznej. Zakupiono urządzenia siłowni: orbitrek, wioślarz, doposażono istniejący plac zabaw o ściankę wspinaczkową, zakupiono ławki oraz wykonano ogrodzenie. W ramach pracy własnej mieszkańcy wsi uporządkowali teren, usunęli istniejącą warstwę trawiastą i humus, oczyszczono teren i przygotowano go pod urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Nawieziono również piasek i wywieziono starą ziemię.


Beneficjent: Gmina Rzgów

Całkowita wartość:                                  25 732,50 zł

Dotacja:                                                        10 950,00 zł

Fundusz sołecki:                                       14 782,50 zł

Wkład mieszkańców:                                 9 100,00 zł

W tym          praca:                                      3 300,00 zł

Sprzęt:                                    4 750,00 zł

Materiały:                                     1 050,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl