Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach


Urządzenia zabawowe w sołectwie Bożatki, w gminie Rzgów
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bożatki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach

 W wyniku realizacji zadania powstała strefa siłowni zewnętrznej. Zakupiono urządzenia siłowni: orbitrek, wioślarz, doposażono istniejący plac zabaw o ściankę wspinaczkową, zakupiono ławki oraz wykonano ogrodzenie. W ramach pracy własnej mieszkańcy wsi uporządkowali teren, usunęli istniejącą warstwę trawiastą i humus, oczyszczono teren i przygotowano go pod urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Nawieziono również piasek i wywieziono starą ziemię.


Beneficjent: Gmina Rzgów

Całkowita wartość:                                  25 732,50 zł

Dotacja:                                                        10 950,00 zł

Fundusz sołecki:                                       14 782,50 zł

Wkład mieszkańców:                                 9 100,00 zł

W tym          praca:                                      3 300,00 zł

Sprzęt:                                    4 750,00 zł

Materiały:                                     1 050,00 zł


Galeria projektu

Ławki z oparcie przy placu zabaw w sołectwie Bożatki, w gminie Rzgów

Nowe ławki przy placu zabaw

Urządzenia zabawowe w sołectwie Bożatki, w gminie Rzgów

Plac zabaw

Dwa urządzenia siłowni zewnętrznej w gminie Bożatki, w sołectwie Rzgów

Urządzenia siłowni zewnętrznej

Urządzenie sprawnościowe dla dzieci w sołectwie Bożatki, w gminie Rzgów

Urządzenie sprawnościowe dla dzieci

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl