Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont świetlicy wiejskiej we wsi Główczyn


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Główczyn

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont świetlicy wiejskiej we wsi Główczyn

W ramach projektu wyremontowano budynek, w którym znajduje się świetlica wiejska. Wykonano m. innymi ocieplenie elewacji budynku, obudowę podkapów, modernizację centralnego ogrzewania oraz zbudowano chodnik wejścia w krawężnikach betonowych.


Beneficjent: gmina Szczytniki

Całkowita wartość projektu:                          44 374,83 zł

Dotacja UMWW:                                              30 000,00 zł

Wkład własny gminy:                                      14 374,83 zł

Wkład własny mieszkańców:                         36 820,00 zł

w tym   praca:                                                   31 920,00 zł

sprzęt:                                                    4 900,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl