Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Wąchabno

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego

W ramach projektu został zagospodarowany teren sołecki poprzez utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej, odnowienie ścieżki wokół jeziora Wąchabskiego i zakup elementów małej architektury – ławek, lamp, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Przy świetlicy wiejskiej ustawiono altanę ogrodową i ławo stoły piknikowe.


Beneficjent: Gmina Siedlec

Całkowita wartość:                                  29 162,12 zł

Środki własne:                                            9 162,12 zł

Dotacja:                                                        14 500,00 zł

Fundusz sołecki:                                         5 500,00 zł

Wkład mieszkańców:                               10 675,00 zł

W tym          praca:                                      4 575,00 zł

sprzęt:                                        700,00 zł

materiały:                                      5 400,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl