Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji


Zagospodarowany terene na plac zabaw z altaną rekreacyjną w sołęctwie Zasutowo, w gminie Nekla
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Zasutowo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Zasutowo

W ramach zrealizowanego projektu została zagospodarowana przestrzeń publiczna poprzez utworzenie miejsca spotkań i rekreacji. Wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe i zestaw sprawnościowy. Zadanie obejmowało również zamontowanie altany oraz zakupienie stołów wraz z ławkami. Mieszkańcy we własnym zakresie wyrównali zagospodarowany teren oraz dokonali nasadzeń drzew i krzewów, które zakupione zostały w ramach projektu. Nasadzenia spełniające funkcję ogrodzenia stworzą przytulne i bezpieczne miejsce spotkań. Powstały plac jest miejscem zabaw, spotkań, rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności, umożliwia organizację imprez, przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, które przyczynią się do aktywizacji mieszkańców. Zagospodarowany obszar jest alternatywą kreatywnego spędzania czasu wolnego, przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia.


Beneficjent: gmina Nekla

Całkowita wartość projektu: 30 688,10 zł
Dotacja UMWW: 16 038,10 zł
Fundusz sołecki: 14 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 650,00 zł
w tym praca: 600,00 zł
sprzęt: 50,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl