zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposazenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposazenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Włościejewki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury

W ramach zadania Grupa Odnowy Wsi wraz z innymi mieszkańcami sołectwa stworzyła miejsce integracji, wypoczynku, rozrywki i zabawy dla społeczności lokalnej, przede wszystkim dla dzieci. Zagospodarowano teren przylegający  do świetlicy wiejskiej, znajdującej się w budynku starej szkoły. Zakupiono i posadowiono elementy placu zabaw , teren został ogrodzony elementami panelowymi a dodatkowo umieszczono elementy małej architektury – 2 kosze na śmieci i 2 stojaki na rowery.


Beneficjent: Gmina Książ Wlkp.

Całkowita wartość:                                  54 315,69 zł

Środki własne:                                          19 138,69 zł

Dotacja:                                                        18 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      17 177,00 zł

Wkład mieszkańców:                              20 280,00 zł

W tym          praca:                                   12 150,00 zł

sprzęt:                                    3 900,00 zł

materiały:                                    4 230,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl