Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Jędrzejewa poprawiającej estetykę miejscowości – rozmieszczenie elementów małej architektury (donic prostokątnych i ławek na podbudowie z kostki betonowe oraz nasadzenie zieleni)


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Jędrzejewo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Jędrzejewa poprawiającej estetykę miejscowości – rozmieszczenie elementów małej architektury ( donic prostokątnych i ławek na podbudowie z kostki betonowej oraz nasadzenie zieleni).

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest usytuowaniu w przestrzeni publicznej sołectwa Jędrzejewo donic ozdobnych z nasadzeniami – 10 szt., ławek betonowych – 5 szt., betonowych stołów do gry – 3 szt. Ponadto utwardzono nawierzchnię pod stoły betonowe kostka brukową oraz postawiono tablicę informacyjną na metalowym stelażu.


Beneficjent: Gmina Czarnków

Całkowita wartość:                                  21 610,43 zł

Środki własne:                                             7 300,43 zł

Dotacja:                                                        13 310,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        1 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                4 600,00 zł

w tym   praca:                                              1 800,00 zł

sprzęt:                                             1 300,00 zł

materiały:                                           1 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl