Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jako miejsca integracji społeczności lokalnej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Piętno

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jako miejsca integracji społeczności lokalnej

W ramach przedsięwzięcia wykonano adaptację sceny w parku w Piętnie. Zakupiono także elementy małej architektury: ławki i namiot, który jest wykorzystywany okazjonalnie na potrzeby organizowanych w sołectwie imprez kulturalnych.


Beneficjent: gmina Tuliszków
Całkowita wartość projektu: 49 000,00 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 19 000,00zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl