Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Jankowy

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy.

W wyniku zrealizowanego projektu została wybudowana drewniana altana ogrodowa oraz został zagospodarowany przyległy teren na potrzeby organizacji imprez plenerowych, uroczystości i wydarzeń kulturalnych. Poza wybudowaniem altany w ramach zadania zakupiono przenośny grill oraz wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu wokół Sali Domu Ludowego.


Beneficjent: Gmina Baranów

Całkowita wartość:                                  56 699,00 zł

Środki własne:                                          22 350,00 zł

Dotacja:                                                        27 500,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        6 849,00 zł

Wkład mieszkańców:                              11 115,00 zł

W tym          praca:                                     1 875,00 zł

sprzęt:                                    5 250,00 zł

materiały:                              3 990,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl