Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Kujan

Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan

W ramach zrealizowanego projektu stworzono plac rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa Kujan. Zadanie polegało na odchwaszczeniu i odkrzaczeniu terenu oraz  remoncie dwóch budynków gospodarczych. Remont polegał na wymianie pokrycia dachowego w obu budynkach, uzupełnieniu deskami ścian w budynku drewnianym, zbiciu tynków, wylaniu posadzki, otynkowaniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, postawiono ściankę działową, wzmocniono fundamenty, wymieniono instalację elektryczną oraz pomalowano budynek murowany.


Beneficjent: gmina Zakrzewo

Całkowita wartość projektu:                                              63 902,91 zł
Dotacja UMWW:                                                                  30.000,00 zł
Wkład własny Gminy :                                                         19 858,42 zł
Fundusz sołecki:                                                                    14 044,49 zł
Wkład własny mieszkańców:                                              22 250,00 zł
w tym   praca:                                                                        17 400,00 zł
sprzęt:                                                                                       1 350,00 zł
materiały :                                                                               3 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl