Zagospodarowanie parku na miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Mochy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Mochy

Zagospodarowanie parku na miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Mochy

W ramach zadania wykonano w parku ścieżki piesze z tłucznia kamiennego , ograniczone z obu stron obrzeżem betonowym a na łukach palisadą betonową. Wykonano także drogę dojazdową do przepompowni ścieków o długości 60 m ograniczoną obrzeżem chodnikowym 8×30.

Zakupiony i dostarczony został materiał roślinny na teren projektowanego parku.


Beneficjent: Gmina Przemęt

Całkowita wartość:                                  74 499,21 zł

Środki własne:                                          44 499,21 zł

Dotacja:                                                         30 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               33 075,00 zł

W tym          praca:                                    13 575,00 zł

sprzęt:                                   17 500,00 zł

materiały :                                      2 000,00


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl