Zagospodarowanie parku na miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Mochy

Zagospodarowanie parku na miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Mochy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Mochy

Zagospodarowanie parku na miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Mochy

W ramach zadania wykonano w parku ścieżki piesze z tłucznia kamiennego , ograniczone z obu stron obrzeżem betonowym a na łukach palisadą betonową. Wykonano także drogę dojazdową do przepompowni ścieków o długości 60 m ograniczoną obrzeżem chodnikowym 8×30.

Zakupiony i dostarczony został materiał roślinny na teren projektowanego parku.


Beneficjent: Gmina Przemęt

Całkowita wartość:                                  74 499,21 zł

Środki własne:                                          44 499,21 zł

Dotacja:                                                         30 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               33 075,00 zł

W tym          praca:                                    13 575,00 zł

sprzęt:                                   17 500,00 zł

materiały :                                      2 000,00


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl