Zagospodarowanie otwartych przestrzeni

Zagospodarowanie otwartych przestrzeni


Drewniana altana wyposażona w ławostół w Czarnuszce, w gminie Dobrzyca
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Czarnuszka

Zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjne – utworzenie placów zabaw dla dzieci oraz miejsca do czynnej integracji mieszkańców

Przedmiotem projektu było stworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Czarnuszka. Place zabaw zostały wyposażone w elementy zabawowe, takie jak: huśtawki i piaskownica. Ponadto na terenie objętym projektem zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci oraz altanę drewnianą wraz ze stołem i ławkami. Teren placów zabaw został ogrodzony i obsiany trawą. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy miejscowości, których praca miała duże znaczenie dla realizacji zadania. Mieszkańcy przygotowali teren pod place zabaw i altanę oraz wykonali ogrodzenie.


Beneficjent: gmina Dobrzyca

Całkowita wartość projektu: 47 884,87 zł
Dotacja UMWW: 29 500,00 zł
Wkład finansowy gminy: 7 454,87 zł

Wkład własny mieszkańców: 10 930,00zł
w tym praca: 7 830,00 zł
sprzęt: 3 100,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl