Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Jastrzębsko Stare

Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym

Zakładane w projekcie cele i rezultaty zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Poprawiła się estetyka wsi oraz zwiększyła się  funkcjonalność i możliwość wykorzystania świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sprawiło, że powstała kompleksowa przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi.


Beneficjent : Gmina Nowy Tomyśl

Całkowita wartość:         33 245,67 zł

Środki własne:                  11 500,67 zł

Dotacja:                               18 247,00 zł

Fundusz sołecki:                3 498,00 zł

Wkład mieszkańców:     11 170,00 zł

w tym   praca:                    7 620,00 zł

sprzęt:                      800,00 zł

materiały:                   2 750,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl