Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym

Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Jastrzębsko Stare

Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym

Zakładane w projekcie cele i rezultaty zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Poprawiła się estetyka wsi oraz zwiększyła się  funkcjonalność i możliwość wykorzystania świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sprawiło, że powstała kompleksowa przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi.


Beneficjent : Gmina Nowy Tomyśl

Całkowita wartość:         33 245,67 zł

Środki własne:                  11 500,67 zł

Dotacja:                               18 247,00 zł

Fundusz sołecki:                3 498,00 zł

Wkład mieszkańców:     11 170,00 zł

w tym   praca:                    7 620,00 zł

sprzęt:                      800,00 zł

materiały:                   2 750,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl