Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Ostrowite

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem

 

W wyniku realizacji zadania powstała aleja spacerowa z betonowej kostki brukowej, zamontowano cztery urządzenia fitness na dwóch pylonach, zamontowano stolik szachowy, 4 ławki parkowe, 4 kosze naśmieci. Zamontowano także altanę drewnianą wraz z podłogą, zamontowano płotek odgradzający zagospodarowany plac od rowu, utworzono klomb kwiatowy. Na całym obiekcie wysiano trawę i nasadzono ozdobną zieleń.


Beneficjent: gmina Ostrowite

Całkowita wartość projektu:                                           60 818,75 zł
Dotacja UMWW:                                                               29 071,36 zł
Wkład finansowy gminy:                                                 30 462,14 zł
Wkład własny mieszkańców:                                         15 430,00 zł
w tym   praca:                                                                   11 280,00 zł
sprzęt:                                                                                  2 650,00 zł
materiały:                                                                            1 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl