Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”

Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Ołobok

Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”

Zgodnie z założeniami projektu pierwszym etapem realizacji projektu był zakup z dowozem i montażem elementów placu zabaw. Następnym etapem było utwardzenie terenu oraz położenie chodnika z kostki betonowej. Kolejnym zaplanowanym elementem zadania było położenie kostki betonowej oraz usytuowanie na tak przygotowanym terenie altany rekreacyjnej, a  zakończeniem prac było usytuowanie elementów małej architektury – ławek i koszy betonowych wraz z nasadzeniem roślin ozdobnych wokół tak zagospodarowanego terenu.


Beneficjent: Gmina Sieroszewice

 

Całkowita wartość:                                  39 884,19 zł

Środki własne:                                          11 884,19 zł

Dotacja:                                                        23 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                         5 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 6 192,90 zł

W tym          praca:                                      5 025,00 zł

sprzęt:                                        282,00 zł

materiały:                                  885,90 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl