Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Ołobok

Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”

Zgodnie z założeniami projektu pierwszym etapem realizacji projektu był zakup z dowozem i montażem elementów placu zabaw. Następnym etapem było utwardzenie terenu oraz położenie chodnika z kostki betonowej. Kolejnym zaplanowanym elementem zadania było położenie kostki betonowej oraz usytuowanie na tak przygotowanym terenie altany rekreacyjnej, a  zakończeniem prac było usytuowanie elementów małej architektury – ławek i koszy betonowych wraz z nasadzeniem roślin ozdobnych wokół tak zagospodarowanego terenu.


Beneficjent: Gmina Sieroszewice

 

Całkowita wartość:                                  39 884,19 zł

Środki własne:                                          11 884,19 zł

Dotacja:                                                        23 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                         5 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 6 192,90 zł

W tym          praca:                                      5 025,00 zł

sprzęt:                                        282,00 zł

materiały:                                  885,90 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl