Zagospodarowanie centrum wsi


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Chrośnica

Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica gm. Zbąszyń

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej sołectwa. Założono, że skutkiem realizacji projektu będzie podniesienie stanu infrastruktury w obrębie centrum wsi, które przyczyni się w konsekwencji do poprawy standardu użytkowania tego obszaru przez mieszkańców, w szczególności jako miejsca wspólnych spotkań, spędzania wolnego czasu czy odpoczynku i rekreacji. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskali pięknie urządzony, oświetlony teren centrum wsi z ławeczkami i zielenią parkową, gdzie mogą odpocząć, spędzić wspólnie czas na pogawędkach i zabawie.


Beneficjent: gmina Zbąszyń

Całkowita wartość projektu: 57 151,89 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 18 356,89 zł
w tym fundusz sołecki: 13 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 795,00 zł
w tym praca: 4 095,00 zł
sprzęt: 4 700,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl