Zagospodarowanie centrum wsi-etap II


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Chrośnica

Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń- etap II

W wyniku realizacji zadania dokonano zagospodarowania wolnej przestrzeni publicznej przy sali wiejskiej w Chrośnicy. W ramach zagospodarowania tego obszaru wykonano następujące prace: utwardzono plac i miejsce postojowe kostą brukową, utwardzono chodniki, urządzono tereny zielone poprzez usypanie kruszywa naturalnego, wykonano nasadzenia drzew i krzewów. W wyniku tych prac poprawiła się estetyka i wizerunek wsi, a plac przy sali wiejskiej stał się wizytówką całego sołectwa.


Beneficjent: gmina Zbąszyń

Całkowita wartość projektu: 110 876,37 zł
Dotacja UMWW: 30.000,00 zł
Wkład własny Gminy : 52 118,87 zł
Fundusz sołecki: 15 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 13 757,50 zł
w tym praca: 6 607,50 zł
sprzęt: 7 150,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl