Zagospodarowanie centrum miejscowości w Kucharach Kościelnych – remont i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kuchary Kościelne

Zagospodarowanie centrum miejscowości w Kucharach Kościelnych – remont i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych.

W ramach  przedsięwzięcia firma budowlana wyremontowała pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych. Remont polegał na wymianie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, odnowieniu schodów i klatki schodowej oraz położeniu płytek w pomieszczeniu świetlicy. Mieszkańcy sołectwa wykonali prace przygotowawcze oraz usunęli odpady poremontowe. Dokonano również planowanego zakupu wyposażenie do zaplecza kuchennego świetlicy ze środków funduszu sołeckiego.


Beneficjent: gmina Rychwał

Całkowita wartość projektu:      57 336,81 zł

Dotacja UMWW:                          28 000,00 zł

Wkład finansowy gminy:            17 778,62 zł

Fundusz Sołecki:                          11 558,19 zł

Wkład własny mieszkańców:      6 720,00 zł

W tym:

Praca:                                              5 520,00 zł

Sprzęt:                                             1 200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl