Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczunku i rekreacji


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Osówiec

Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczynku i rekreacji

Realizując zadanie zagospodarowano ponad 3000 m2 terenu znajdującego się w centrum Osówca na miejsce zabaw , rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi. Powstał park wiejski, w którym nasadzono ponad 500 szt sadzonek roślin wieloletnich, posadowiono elementy małej infrastruktury – pergole, ławki parkowe i kosze na śmieci, powstał jednolity i funkcjonalne układ komunikacyjny,  a 291 m utwardzonej  ścieżki jest trasą dla rolkarzy. Ponad 2000 m2 powierzchni stanowią przygotowane i wysiane trawniki służące do biesiadowania i piknikowania.


Beneficjent: gmina Orchowo

Całkowita wartość projektu:                               73 000,00 zł

Dotacja UMWW:                                                   30 000,00 zł

Wkład własny gminy:                                           21 500,00 zł

Fundusz Sołecki:                                                    21 500,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                              26 125,00 zł

W tym praca:                                                         16 975,00 zł

Sprzęt:                                                            4 300,00 zł

Materiały:                                                            4 950,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl