Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczunku i rekreacji

Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczunku i rekreacji


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Osówiec

Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczynku i rekreacji

Realizując zadanie zagospodarowano ponad 3000 m2 terenu znajdującego się w centrum Osówca na miejsce zabaw , rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi. Powstał park wiejski, w którym nasadzono ponad 500 szt sadzonek roślin wieloletnich, posadowiono elementy małej infrastruktury – pergole, ławki parkowe i kosze na śmieci, powstał jednolity i funkcjonalne układ komunikacyjny,  a 291 m utwardzonej  ścieżki jest trasą dla rolkarzy. Ponad 2000 m2 powierzchni stanowią przygotowane i wysiane trawniki służące do biesiadowania i piknikowania.


Beneficjent: gmina Orchowo

Całkowita wartość projektu:                               73 000,00 zł

Dotacja UMWW:                                                   30 000,00 zł

Wkład własny gminy:                                           21 500,00 zł

Fundusz Sołecki:                                                    21 500,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                              26 125,00 zł

W tym praca:                                                         16 975,00 zł

Sprzęt:                                                            4 300,00 zł

Materiały:                                                            4 950,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl