Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu.

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu.


Ścieżka spacerowa w Kołacinie gm. Książ Wlkp.
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kołacin

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu.

W ramach zadania stworzono miejsce rekreacji, integracji i odpoczynku dla społeczności lokalnej. W ramach projektu mieszkańcy uporządkowali teren, wyrównali go i obsadzili nową roślinnością. Natomiast wyłoniona firma wykonała ścieżkę spacerową, przy której założono skansen uli pszczelich.


Beneficjent: Gmina Książ Wlkp.

 

Całkowita wartość:                                  60 748,92 zł

Środki własne:                                          24 748,92 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        6 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                              23 400,00 zł

W tym          praca:                                   11 100,00 zł

sprzęt:                                    4 500,00 zł

materiały:                                    7 800,00 zł

 


Galeria projektu

Ścieżka spacerowa przy stawie w Kołacinie

Ławeczki przy stawie

Ścieżka spacerowa w Kołacinie gm. Książ Wlkp.

Ścieżka spacerowa w Kołacinie

Ścieżka spacerowa w Kołacinie

Ławka na ścieżce spacerowej

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl