Z wędką w Kamieniu – plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Kamień

Z wędką w Kamieniu – plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień.

W ramach zadania wykonano strefę z elementami małej architektury, z nawierzchnią wykonaną z kostki brukowej wraz z wyposażeniem terenu rekreacyjnego w zadaszone ławostoły z bali, grill betonowy, kosze naśmieci, ławki bez oparcia. Teren ogrodzono ogrodzeniem typu pastwiskowego. Mieszkańcy wykonali trawniki i nasadzili ozdobne krzewy iglaste.


Beneficjent: Gmina Ceków – Kolonia

Całkowita wartość:                                  23 295,77 zł

Środki własne:                                             8 245,77 zł

Dotacja:                                                        15 050,00 zł

Wkład mieszkańców:                                3 850,00 zł

w tym   praca:                                               1 050,00 zł

materiały:                                            2 800,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl