Z wędką w Kamieniu – plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień

Z wędką w Kamieniu – plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Kamień

Z wędką w Kamieniu – plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień.

W ramach zadania wykonano strefę z elementami małej architektury, z nawierzchnią wykonaną z kostki brukowej wraz z wyposażeniem terenu rekreacyjnego w zadaszone ławostoły z bali, grill betonowy, kosze naśmieci, ławki bez oparcia. Teren ogrodzono ogrodzeniem typu pastwiskowego. Mieszkańcy wykonali trawniki i nasadzili ozdobne krzewy iglaste.


Beneficjent: Gmina Ceków – Kolonia

Całkowita wartość:                                  23 295,77 zł

Środki własne:                                             8 245,77 zł

Dotacja:                                                        15 050,00 zł

Wkład mieszkańców:                                3 850,00 zł

w tym   praca:                                               1 050,00 zł

materiały:                                            2 800,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl