Z księżycem pod rękę


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo:

Z KSIĘŻYCEM POD RĘKĘ – BIESIAD DAWNYCH CZAR – budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego

Projekt polegał zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w centralnym punkcie wsi Parzynów. Pierwszym etapem było uporządkowanie i utwardzenie terenu pod plac postojowo – manewrowy. Kolejnym, ułożenie kostki brukowej w miejscu pod wiatę, w miejscu do biesiad i pod przenośny grill. W ramach projektu wykonano wiatę drewnianą, a w ramach ostatniego etapu ustawiono kosze na śmieci i obsadzono teren krzewami ozdobnymi.


Beneficjent: gmina Kobyla Góra

Całkowita wartość projektu: 33 068,31 zł
Dotacja UMWW: 14 200,00 zł
Wkład finansowy gminy: 4 978,31 zł
Fundusz sołecki: 5 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 890,00 zł
w tym praca: 1 320,00 zł
sprzęt: 2 650,00 zł
materiały: 4 920,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl