„Z Księżycem pod rękę – biesiad dawnych czar” – budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów

„Z Księżycem pod rękę – biesiad dawnych czar” – budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Parzynów

„Z Księżycem pod rękę – biesiad dawnych czar” – budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów

Budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego polegała na wyrównaniu terenu, usunięciu dzikich krzewów i samosiejek oraz nawiezieniu ziemi. Następnym etapem było usunięcie podłoża betonowego, rozbiórka wraz z wyburzeniem obiektu murowanego. W efekcie prac przystosowano teren zewnętrzny przy świetlicy wiejskiej do organizowania imprez plenerowych o różnym charakterze a wyposażenie  go w elementy zabawowe stworzyło warunki do wspólnego wypoczynku dzieci wraz z rodzicami. Usytuowanie tu stołów do gier w ping-ponga oraz szachów i chińczyka zachęca także młodzież do spędzania tu wolnego czasu.


Beneficjent: gmina Kobyla Góra

Całkowita wartość projektu: 46 282,37 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00  zł
Wkład finansowy gminy: 10 000,04 zł
Fundusz sołecki: 6 282,33 zł

Wkład własny mieszkańców: 15 800,00 zł
w tym  praca: 2 400,00 zł
sprzęt: 7 200,00 zł
materiały: 6 200,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl