„Z Księżycem pod rękę – biesiad dawnych czar” – budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Parzynów

„Z Księżycem pod rękę – biesiad dawnych czar” – budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów

Budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego polegała na wyrównaniu terenu, usunięciu dzikich krzewów i samosiejek oraz nawiezieniu ziemi. Następnym etapem było usunięcie podłoża betonowego, rozbiórka wraz z wyburzeniem obiektu murowanego. W efekcie prac przystosowano teren zewnętrzny przy świetlicy wiejskiej do organizowania imprez plenerowych o różnym charakterze a wyposażenie  go w elementy zabawowe stworzyło warunki do wspólnego wypoczynku dzieci wraz z rodzicami. Usytuowanie tu stołów do gier w ping-ponga oraz szachów i chińczyka zachęca także młodzież do spędzania tu wolnego czasu.


Beneficjent: gmina Kobyla Góra

Całkowita wartość projektu: 46 282,37 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00  zł
Wkład finansowy gminy: 10 000,04 zł
Fundusz sołecki: 6 282,33 zł

Wkład własny mieszkańców: 15 800,00 zł
w tym  praca: 2 400,00 zł
sprzęt: 7 200,00 zł
materiały: 6 200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl