Wyposażenie Biblioteki Publicznej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Wiatrowo

Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Łeknie – filia w Wiatrowie

Zrealizowane zadanie miało na celu wyposażenie sali, którą udostępniono mieszkańcom sołectwa jako świetlicę wiejską w budynku, w którym funkcjonuje Biblioteka Publiczna, w stoły i krzesła. Pomieszczenie Biblioteki Publicznej stanowi dla mieszkańców ośrodek pełniący funkcje społeczno-edukacyjno-kulturalne. Realizacja zadania w widoczny sposób poprawiła komfort korzystania z obiektu. W ramach projektu zakupiono także stół do gry w szachy, który stał się dodatkową atrakcją dla dzieci i dorosłych, aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego. Z zakupionego stołu korzystają również członkowie Ludowego Zespołu Sportowego, który organizuje corocznie różnego rodzaju turnieje, w tym turniej szachowy dla mieszkańców gminy Wągrowiec.


Beneficjent: gmina Wągrowiec

Całkowita wartość projektu: 11 397,70 zł
Dotacja UMWW: 5 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 6 397,70 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl