Wypoczynek i relaks każdemu się należy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Jasin

W altanie drewnianej w Jasinie i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży. Wypoczynek i relaks każdemu się należy

W ramach projektu zakupiono i zamontowano altanę drewnianą, która służy poprawie estetyki wsi oraz odpoczynkowi i rekreacji. Mieszkańcy sołectwa wykonali prace polegające na uporządkowaniu terenu placu pod planowaną inwestycję oraz udziale w zorganizowaniu dożynek wiejskich z wykorzystaniem nowej altany.


Beneficjent: gmina Swarzędz

Całkowita wartość projektu: 10 200,00 zł
Dotacja UMWW: 4 800,00 zł
Fundusz sołecki: 3 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 400,00 zł
w tym praca: 2 400,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl