WWW. Historia Pod Dębami


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bielsko

WWW. Historia Pod Dębami

W wyniku realizacji projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną o powierzchni 1 356 m2 w centrum sołectwa Bielsko. Posadowiono wiatę ogrodową wraz z kompletem mebli, wykonano przy niej palenisko z kamienia polnego wraz z 4 ławkami, zamontowano 3 kosze na śmieci, stojak na rowery i tablice informacyjną. Wykonano także 158 m ścieżek spacerowych oraz nasadzono ponad 400 szt. krzewów ozdobnych liściastych i iglastych. Posadzono także trzy dęby oraz umieszczono przy nich tabliczki z nadanymi imionami.


Beneficjent: Gmina Orchowo

Całkowita wartość:                                  57 673,79 zł

Środki własne:                                           19 680,56 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki                                          7 993,23 zł

Wkład mieszkańców:                               27 945,00 zł

w tym   praca:                                             12 495,00 zł

sprzęt:                                             3 150,00 zł

materiały:                                           12 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl