WWW. Historia Pod Dębami

WWW. Historia Pod Dębami


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bielsko

WWW. Historia Pod Dębami

W wyniku realizacji projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną o powierzchni 1 356 m2 w centrum sołectwa Bielsko. Posadowiono wiatę ogrodową wraz z kompletem mebli, wykonano przy niej palenisko z kamienia polnego wraz z 4 ławkami, zamontowano 3 kosze na śmieci, stojak na rowery i tablice informacyjną. Wykonano także 158 m ścieżek spacerowych oraz nasadzono ponad 400 szt. krzewów ozdobnych liściastych i iglastych. Posadzono także trzy dęby oraz umieszczono przy nich tabliczki z nadanymi imionami.


Beneficjent: Gmina Orchowo

Całkowita wartość:                                  57 673,79 zł

Środki własne:                                           19 680,56 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki                                          7 993,23 zł

Wkład mieszkańców:                               27 945,00 zł

w tym   praca:                                             12 495,00 zł

sprzęt:                                             3 150,00 zł

materiały:                                           12 300,00 zł


Galeria projektu

Utwardzenie terenu przy wiacie kostką pozbruk

Utwardzenie terenu kostka pozbruk

Wiata i ławka przy ścieżce z pozbruku - elementy zadania

Nowa wiata i ławka przy ścieżce z pozbruku

Elementy projekty - ławki parkowe i palenisko z kamienia polnego przy wiacie

Ławki parkowe i palenisko przy wiacie

Wiata wykonana w ramach zadania

Nowa wiata i posadzony dąb Władysław

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl