„Wśród Brzóz”

„Wśród Brzóz”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Skórka

Rozbudowa placu rekreacyjnego „Wśród Brzóz” w Skórce

Odbudowa i modernizacja placu rekreacyjnego w Skórce była zasadniczym celem realizowanego przez gminę projektu. Podniesienie atrakcyjności powstałego przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Skórki placu rekreacyjnego odbyło się poprzez zamontowanie nowych urządzeń zabawowych i sportowych. Zapewnienie należytego bezpieczeństwa użytkownikom placu wymagało renowacji ogrodzenia. W realizację tej części zadania włączyli się mieszkańcy wsi, którzy zadbali także o znajdującą się na zagospodarowywanym terenie zieleń. Odnowiony plac jest miejscem służącym integracji społeczności lokalnej, rozwojowi kultury fizycznej oraz miejscem spotkań sprzyjającym budowaniu wspólnych więzi i poczucia wspólnoty.


Beneficjent: gmina Krajenka

Całkowita wartość projektu: 20 181,76 zł
Dotacja UMWW: 15 113,67 zł
Wkład finansowy gminy: 3 778,42 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 289,67 zł
w tym praca: 750,00 zł
sprzęt: 300,00 zł
materiały: 239,67 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl