Wspólnie pracujemy – poprzez sport i zabawę się integrujemy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Krowica Pusta

W Krowicy Pustej wspólnie pracujemy poprzez sport i zabawę się integrujemy

Zakres działań zrealizowanego projektu obejmował wykonanie placu zabaw i boiska piłkarskiego. W ramach zadania oprócz elementów placu zabaw zakupiono bramki i łapacze, które zamontowane zostały przez mieszkańców sołectwa. Wkład własny mieszkańców obejmował również przygotowanie terenu pod boisko, uporządkowanie zieleni, wykonanie ogrodzenia oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów. Zagospodarowana przestrzeń jest miejscem integracji lokalnej społeczności, umożliwia młodzieży i dzieciom czynny wypoczynek oraz daje szansę spotkań młodym matkom i ich dzieciom, umożliwiając wymianę doświadczeń i wspólną zabawę.


Beneficjent: gmina Szczytniki

Całkowita wartość projektu: 45 537,67 zł
Dotacja UMWW: 28 133,76 zł
Wkład własny gminy: 7 753,91 zł

Wkład własny mieszkańców: 9 650,00 zł
w tym praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 2 550,00 zł
materiały: 1 100,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl