Wspólnie pracujemy – poprzez sport i zabawę się integrujemy

Wspólnie pracujemy – poprzez sport i zabawę się integrujemy


Nowy plac zabaw w sołectwie Krowica Pusta, w gminie Szczytniki
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Krowica Pusta

W Krowicy Pustej wspólnie pracujemy poprzez sport i zabawę się integrujemy

Zakres działań zrealizowanego projektu obejmował wykonanie placu zabaw i boiska piłkarskiego. W ramach zadania oprócz elementów placu zabaw zakupiono bramki i łapacze, które zamontowane zostały przez mieszkańców sołectwa. Wkład własny mieszkańców obejmował również przygotowanie terenu pod boisko, uporządkowanie zieleni, wykonanie ogrodzenia oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów. Zagospodarowana przestrzeń jest miejscem integracji lokalnej społeczności, umożliwia młodzieży i dzieciom czynny wypoczynek oraz daje szansę spotkań młodym matkom i ich dzieciom, umożliwiając wymianę doświadczeń i wspólną zabawę.


Beneficjent: gmina Szczytniki

Całkowita wartość projektu: 45 537,67 zł
Dotacja UMWW: 28 133,76 zł
Wkład własny gminy: 7 753,91 zł

Wkład własny mieszkańców: 9 650,00 zł
w tym praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 2 550,00 zł
materiały: 1 100,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl