Wspólna praca się opłaca – modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Debrzno Wieś


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Debrzno Wieś

Wspólna praca się opłaca – modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Debrzno Wieś

Celem projektu była modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś i utworzenie Centrum Integracji Wiejskiej – miejsca, które będzie służyło mieszkańcom sołectwa oraz integracji z innymi sołectwami. W ramach prac modernizacyjnych wykonano wymianę dachu oraz ocieplenie budynku.


Beneficjent: Gmina Lipka

Całkowita wartość:                                  77 860,04 zł

Środki własne:                                           32 860,04 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki                                       15 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                2 930,00 zł

w tym   praca:                                              1 680,00 zł

sprzęt:                                                 500,00 zł

materiały:                                               750,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl