Wsi spokojna, wsi wesoła

Wsi spokojna, wsi wesoła


Altana ogrodowa w Zębowie, w gminie Lwówek
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Zębowo

Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Wsi spokojna, wsi wesoła

Zrealizowany projekt obejmował zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską, które polegało na wybudowaniu sceny, zamontowaniu 2 altan ogrodowych, ułożeniu kostki postbrukowej, obłożeniu schodów wejściowych do budynku świetlicy płytkami oraz dokonaniu nasadzeń krzewów, które stanowiły wkład rzeczowy do przedmiotowego zadania. W wyniku wyżej wymienionych działań powstało miejsce rekreacji i integracji mieszkańców. Powstały zakątek stanowi miejsce organizacji imprez plenerowych, a także miejsce wypoczynku dla osób spoza miejscowości, odwiedzających wieś przy okazji grzybobrania czy spacerów leśnymi duktami.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu: 53 746,65 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy/fundusz sołecki: 15 946,65 zł

Wkład własny mieszkańców: 7 800,00 zł
w tym praca: 5 460,00 zł
sprzęt: 1 500,00 zł
materiały: 840,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl