Wieś z tradycją


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Domachowo

Domachowo – wieś z tradycją

Zasadniczym celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej sołectwa. Zakupiono witacze w postaci pary biskupiańskiej symbolizującej kulturę biskupiańską oraz umieszczono przed świetlicą wiejską bramę wjazdową z rzeźbionymi słupami. Ponadto zagospodarowano teren przy zabytkowym drewnianym kościele parafialnym poprzez budowę parkingu, na którym umieszczona została tablica informująca o walorach miejscowości, odmalowano ogrodzenie przy znajdującym się w centrum wsi stawie, a także dokonano modernizacji muszli koncertowej w zakresie zasilania elektrycznego, dzięki czemu możliwa jest organizacja imprez plenerowych. Skutkiem zrealizowanego zadania jest miejsce, w którym mieszkańcy sołectwa mogą spędzać czas wolny, bawić się, zacieśniać więzy społeczne przekazując młodym mieszkańcom wiedzę dotyczącą historii i tradycji wsi, a także organizować imprezy plenerowe. Zrealizowany projekt poprawił estetykę wsi i wpłynął na wzrost jej atrakcyjności turystycznej oraz przyczynia się do promocji kultury biskupiańskiej.


Beneficjent: gmina Krobia

Całkowita wartość projektu: 79 928,61 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 49 028,61 zł

Wkład własny mieszkańców: 900,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl