„Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Wyrzeki”

„Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Wyrzeki”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Wyrzeka

„Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Wyrzeki”

W ramach projektu wykonano adaptację terenu przyległego do dawnej szkoły podstawowej. Zbudowano boisko do piłki siatkowej wraz ze słupkami oraz boisko do piłki nożnej wraz z bramkami. Ponadto wykonano konserwacje stawu  przyległego do tego terenu oraz zdemontowano stare ogrodzenie. Dokonano także wycinki młodszych i drobniejszych drzew i krzewów.


Beneficjent: gmina Śrem

Całkowita wartość projektu:                          57 829,73 zł
Środki własne gminy:                                      17 829,73 zł
Dotacja UMWW:                                              28 000,00 zł
Fundusz sołecki:                                               12 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                         17 170,00 zł
w tym   praca:                                                     4 920,00 zł
sprzęt:                                                                12 250,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl