Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Nowiny

Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny

Celem projektu było stworzenie miejsca stanowiącego centrum sportu i rekreacji sołectwa Nowiny. W ramach zrealizowanego zadania powstało boisko do piłki siatkowej, pierwsza w Gminie Złotów siłownia zewnętrzna oraz wiata z murowanym grillem. Dzięki wyposażeniu terenu w urządzenia sportowo-rekreacyjne nowo powstałe miejsce pełni funkcję aktywizacyjną, integrującą mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy biorący udział w zagospodarowywaniu terenu wykonali między innymi nawierzchnię boiska oraz utwardzili podłoże pod wiatą, a także wysiali i uporządkowali teren po skończonych pracach.


Beneficjent: gmina Złotów

Całkowita wartość projektu: 38 567,95 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 23 308,84 zł
Wkład własny gminy: 8 259,11 zł
w tym fundusz sołecki: 8 076,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 7 000,00 zł
w tym praca: 4 500,00 zł
sprzęt: 2 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl