Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku

Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku


Siłownia zewnętrzna w sołectwie Nowiny, w gminie Złotów
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Nowiny

Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny

Celem projektu było stworzenie miejsca stanowiącego centrum sportu i rekreacji sołectwa Nowiny. W ramach zrealizowanego zadania powstało boisko do piłki siatkowej, pierwsza w Gminie Złotów siłownia zewnętrzna oraz wiata z murowanym grillem. Dzięki wyposażeniu terenu w urządzenia sportowo-rekreacyjne nowo powstałe miejsce pełni funkcję aktywizacyjną, integrującą mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy biorący udział w zagospodarowywaniu terenu wykonali między innymi nawierzchnię boiska oraz utwardzili podłoże pod wiatą, a także wysiali i uporządkowali teren po skończonych pracach.


Beneficjent: gmina Złotów

Całkowita wartość projektu: 38 567,95 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 23 308,84 zł
Wkład własny gminy: 8 259,11 zł
w tym fundusz sołecki: 8 076,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 7 000,00 zł
w tym praca: 4 500,00 zł
sprzęt: 2 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl