Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Grójec Wielki

Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim

Główny cel projektu polegający na zagospodarowaniu sołeckiej przestrzeni został osiągnięty. Dzięki wspólnej pracy mieszkańcy stworzyli ogólnodostępne i atrakcyjne miejsce rekreacji, wspólnych spotkań oraz amatorskiego uprawiania sportu. Powstała siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci, a wspólna praca nad realizacją zadania zintegrowała mieszkańców sołectwa Grójec Wielki


Beneficjent: gmina Siedlec

Całkowita wartość projektu: 40 781,61 zł

Dotacja UMWW:  22 480,00 zł

Środki własne: 13 309,56 zł

Fundusz sołecki:  4 992,05 zł

Wkład własny mieszkańców:  14 298,60 zł

w tym   praca:   6 045,00 zł

sprzęt:  2 500,00 zł

materiały : 5 753,60 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl