Wiejskie centrum Morawin


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Morawin

Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku – zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Morawin

Celem projektu było stworzenie strefy rekreacyjnej w miejscowości Morawin. W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren poprzez położenie kostki brukowej, montaż elementów małej architektury, takich jak: zadaszone ławostoły, grill betonowy, kosz na śmieci, ławki z bali. Ponadto stworzono miejsce na ognisko.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy sołectwa Morawin, którzy uporządkowali teren, zdemontowali stare ogrodzenie, wycięli krzaki, wykonali trawniki oraz nasadzili krzewy ozdobne.


Beneficjent: gmina Ceków-Kolonia

Całkowita wartość: 31 557,55 zł
Środki własne: 9 893,55 zł
Dotacja: 17 919,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 3 765,00 zł
w tym   praca: 1 605,00 zł
sprzęt: 100,00 zł
materiały: 2 060,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl