Wiejski stawek nie dla żabek


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Zbiersk-Kolonia

Wiejski stawek nie dla żabek, lecz dla mieszkańców schadzek

W ramach projektu wykonana została rekultywacja stawu wraz z terenem przyległym. Zakupione zostały stoły biesiadne. Staw został obsadzony roślinnością ozdobną i ogrodzony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Z funduszu sołeckiego zakupiono kuchenkę mikrofalową i pawilon ogrodowy. Dodatkowo w ramach projektu zostały zorganizowane dwie imprezy plenerowe, które odbyły się w nowo powstałym miejscu. Pierwszą imprezą była „Parada wianków” poprzedzona dwudniowymi warsztatami wyplatania wieńców. Kolejną był „Piknik rodzinny z Pyrczokiem”, gdzie przygotowywane były regionalne potrawy z ziemniaka. W ramach wkładu własnego wykonano prace porządkowe (koszenie trawy, grabenie, karczowanie drzew, rugowanie korzeni).


Beneficjent: gmina Stawiszyn

Całkowita wartość projektu: 29.445,47 zł
Dotacja UMWW: 14 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 6 979,70 zł
Fundusz sołecki: 1 625,77 zł

Wkład własny mieszkańców: 6 840,00 zł
Praca: 2 940,00 zł
Sprzęt: 3 000,00 zł
Materiały: 900,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl