Więckowice rzucają wysoko – piłkochwyt na boisku wiejskim


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Więckowice

Więckowice rzucają wysoko – piłkochwyt na boisku wiejskim

W ramach zadania rozwinięto miejsce czynnego wypoczynku w sołectwie Więckowice. Powstałe miejsce umożliwia aktywne i czynne spędzanie wolnego czasu na „świeżym powietrzu” przez mieszkańców sołectwa Więckowice i sołectw z Gminy Dopiewo. Projekt dotyczył zakupu i montażu piłkochwytu oraz urządzenia zabawowego tzn. linarium zwanego pajęczyną.

 

Beneficjent: Gmina Dopiewo

Całkowita wartość projektu: 19.277,79 zł

Wkład finansowy gminy: 6.755,79 zł

Dotacja UMWW: 12.522,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl