W Żdżarach rodzina na sportowo bo na zawsze zdrowo

W Żdżarach rodzina na sportowo bo na zawsze zdrowo


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Żdżary

W Żdżarach rodzina na sportowo bo na zawsze zdrowo

Efektem wykonanego zadania jest stworzenie siłowni plenerowej, w skład której wchodzą 4 zestawy urządzeń do ćwiczeń – prasa nożna i surfer, wyciąg i krzesło, biegacz i wioślarz oraz orbitrek. Mieszkańcy wsi wnieśli wkład własnej pracy i sprzętu przy karczowaniu drzew i oczyszczaniu terenu z kamieni , gruzu oraz pni po wyrębie. Ponadto przygotowali teren pod zasiew trawy.


Beneficjent: Gmina Kawęczyn

Całkowita wartość:         18172,02 zł

Środki własne:                    4 283,13 zł

Dotacja:                               12 720,41 zł

Fundusz sołecki:                1 168,48 zł

Wkład mieszkańców:       6 559,79 zł

w tym   praca:                     5 855,54 zł

sprzęt:                       224,25 zł

materiały:                                480,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl