W Żdżarach rodzina na sportowo bo na zawsze zdrowo


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Żdżary

W Żdżarach rodzina na sportowo bo na zawsze zdrowo

Efektem wykonanego zadania jest stworzenie siłowni plenerowej, w skład której wchodzą 4 zestawy urządzeń do ćwiczeń – prasa nożna i surfer, wyciąg i krzesło, biegacz i wioślarz oraz orbitrek. Mieszkańcy wsi wnieśli wkład własnej pracy i sprzętu przy karczowaniu drzew i oczyszczaniu terenu z kamieni , gruzu oraz pni po wyrębie. Ponadto przygotowali teren pod zasiew trawy.


Beneficjent: Gmina Kawęczyn

Całkowita wartość:         18172,02 zł

Środki własne:                    4 283,13 zł

Dotacja:                               12 720,41 zł

Fundusz sołecki:                1 168,48 zł

Wkład mieszkańców:       6 559,79 zł

w tym   praca:                     5 855,54 zł

sprzęt:                       224,25 zł

materiały:                                480,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl