W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Trzebienie

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej sołectwa Trzebienie przez odnowienie terenu sportowo rekreacyjnego

Efektem projektu jest funkcjonalne odnowienie terenu wykorzystywanego przez mieszkańców sołectwa Trzebienie na cele sportowo – rekreacyjne oraz poprawa efektywności i bezpieczeństwa osób korzystających z otoczenia świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy (bramki, zestaw do kometki) oraz ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo w ramach wkładu własnego zakupiono trawę i nawóz. Mieszkańcy zaangażowani byli w prace polegające m.in. na załadunku i rozładunku ziemi, karczowaniu drzew i krzewów, niwelowaniu terenu.


Beneficjent: gmina Lisków

Całkowita wartość projektu: 16 165,00 zł
Dotacja UMWW: 7 683,15 zł
Wkład finansowy gminy: 3 451,85 zł

Wkład własny mieszkańców: 5 030,00 zł
Praca: 3 180,00 zł
Sprzęt: 1 250,00 zł
Materiały: 600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl