W Petrykach przetwory robimy i się tym chlubimy

W Petrykach przetwory robimy i się tym chlubimy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Petryki

W Petrykach przetwory robimy i się tym chlubimy.

W ramach projektu zaplanowano odnowienie terenu przy lasku w miejscowości Stary Kiączyn w sołectwie Petryki. Z dotacji zakupiono 2 wiaty wystawiennicze z ławo-stołami. Ze środków własnych gminy zakupiono tablicę informacyjno-edukacyjną oraz 7 sztuk ławek i 2 kosze na śmieci. W ramach przedmiotowego projektu zorganizowano „Piknik z przetworami”, podczas którego dokonano oficjalnego otwarcia nowo powstałego miejsca.

Beneficjent: gmina Stawiszyn

Całkowita wartość projektu:  16 600,33 zł

Dotacja UMWW: 10 600,00 zł

Wkład finansowy gminy:   6 000,33 zł

 

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl