Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rojowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Rojów

Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rojowie

Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania jest stworzenie w miejscowości siłowni zewnętrznej, składającej się z 9 urządzeń w tym 3 podwójnych. Oprócz tego wykonano w ramach pracy własnej 5 szt.łąwek, 1 miejsce do rozpalania ognisk, 1 plac pomalowany do celów  zabawy przez dzieci oraz posadzono 43 szt. iglaków –  krzewów ozdobnych.


Beneficjent: Gmina Ostrzeszów

Całkowita wartość:                                  25 485,60 zł

Środki własne:                                            8 485,60 zł

Dotacja:                                                        17 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 7 415,00 zł

W tym          praca:                                      4 365,00 zł

sprzęt:                                     2 050,00 zł

materiały:                                     1 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl